Stroetenga Design

Stroetenga Design biedt expertise op het gebied van technische ontwikkeling van software, specifiek gericht op de integratie tussen de verschillende doelgebieden. Deze doelgebieden omvatten o.m. de back office, front office en mobiele toepassingen, waarin men bij back office voornamelijk aan Windows / Mac desktop applicaties moet denken. Bij de front office zal de ontwikkeling veelal bestaan uit web applicaties gericht op een breed publiek. Ter completering zorgen de mobiele toepassingen voor de overbrugging tussen back office en front office en biedt hiermee de mogelijkheid om toegang te verlenen aan de verschillende belanghebbenden. De doelgroep waarop Stroetenga Design zich richt zijn ondernemingen die een of meerdere onderdelen, hierboven genoemd, gerealiseerd willen hebben.

De specifieke dienstverlening bestaat uit:
 • volledige ontwikkeling van het bovengenoemde pakket
 • technische implementaties verzorgen voor kleine bedrijven
 • dienstverlening c.q. begeleiding d.m.v. consultancy
 • uitdragen van kennis in de vorm van cursussen / trainingen.
Stroetenga design onderscheidt zich door het nastreven van:

 • pragmatisch werken
 • progressiviteit
 • snelle interactie (korte lijnen)
 • inzichtelijk werken
 • perfectionisme
 • up-to-date houden en ontwikkelen van kennis.
Gebruikt talen:
 • Meest actief
  • C++ (Embarcadero)
  • PHP
  • Html / css
  • Javascript
  • SQL (MS-SQL / MySql / FireBird / Interbase)
 • Incidenteel
  • Java
  • Objective-C
  • SQL (PostgresSQL / SQLlite )

Gebruikte omgevingen (t.b.v. ontwikkeling):
 • Meest gebruikt
  • Windows 7
  • Windows SBS 2011
  • FreeBSD
 • Incidenteel
  • OSx / IOS
  • Java / Android

Oplevering
Waar van toepassing zijn de volgende onderdelen onderdeel van de oplevering:

 • Onderzoek document
  • Vraagstelling(en)
  • Resultaat / bevindingen
  • Aanbevelingen
  • Bronvermeldingen
 • Ontwerp document
 • Implementatie document
 • Broncode

MBO Applicatieontwikkelaar

Onderzoek / Creëren C++ builder component.
Taal: C++, Delphi
IDE: Embarcadero C++ builder (RAD-Studio)
Omschrijving
Binnen deze opdracht ligt de nadruk op het aanpassen van een bestaand windows component doormiddel van overerving (OO). Dit nieuwe component zal een aantal nieuwe functies bevatten maar er zal ook gekeken moeten worden naar aanpassingen t.b.v. snelheid verbetering t.o.v. de standaard versie.

Onderzoek / Creëren analyse tool t.b.v. herkenning gehackte code.
Taal: PHP, HTML/CSS , JavaScript, JQuery
IDE: Zend Studio
Omschrijving
Internet staat dag in dag uit bloot aan hackers die de hele dag speuren naar mogelijke kwetsbare websites. Deze opdracht richt zich op de situatie waarin een website is gehacked. Je houdt je voornamelijk bezig met de volgende zaken:
 • Analyseren een van een gehackte site
 • Illegale code identificeren
 • Aantonen kwetsbare onderdelen
 • Aanbeveling t.b.v. beveiligen website
 • Automatiseren van bovenstaande punten

Praktisch vormgeven van een OTAP gestructureerde omgeving
Taal: niet specifiek
IDE: niet specifiek
Omschrijving
Binnen deze opdracht ben je verantwoordelijk voor het praktisch vormgeven van een OTAP gestructureerde ontwikkel omgeving. Van oorspronkelijk idee tot uiteindelijke product, van oplevering tot doorontwikkeling willen we volledig in controle blijven van de ontwikkel levenscycles. Je zult je binnen deze opdracht richten op de structureering van een Ontwikkel/Test/Acceptatie/Productie systeem van software ontwikkeling. Denk hierbij aan hoe de volgende onderdelen hier een rol in zullen spelen:
 • Versiebeheer systeem (vb. SVN / GIT)
 • Ontwikkel omgevingen (IDE)
 • Build procedure automatisering
 • Release / oplever stappen O->T->A->P

Verkenning C++ d.m.v. Onderzoek / Creëren C++ statische library (.lib)
Taal: C++
IDE: Embarcadero C++ builder (RAD-Studio)
Omschrijving
Binnen deze opdracht ligt de nadruk op het onderzoeken van de mogelijkheid om c++ library bestanden aan te maken en te gebruiken binnen andere applicaties d.m.v. statische linking. Deze opdracht is zeer geschik voor studenten die redelijk kunnen programmeren in C++ of dit graag willen leren. Door gebruik van C++ start een onderzoek naar de toepassingen van statische bibliotheken en implementatie van een zelfgemaakte bibliotheek.

HBO Hogere informatica / software engineering


Onderzoek / Creëren Zend framework 2 appliatie
Taal: PHP, JavaScript, Html/Css
IDE: Zend Studio
Omschrijving
Binnen deze opdracht ligt de nadruk op het ontwerpen / implementeren van een web applicatie op basis van ZF2. Een belangrijk onderdeel van deze opdracht zal zijn het ontwerpen / documenteren / implementeren . Denk hierbij aan een webapplicatie met :
 • PHP OO
 • authenticatie procedure
 • API design


Onderzoek / Creëren C++ builder IDE uitbreiding.
Taal: C++, Delphi
IDE: Embarcadero C++ builder (RAD-Studio)
Omschrijving
Binnen deze opdracht ligt de nadruk op het integreren / uitbreiden van IDE functionaliteiten doormiddel van een reeds aanwezige bibliotheek. Een belangrijk onderdeel van deze opdracht zal zijn het documenteren van deze nauwelijks gedocumenteerde bibliotheek. Denk hierbij aan een geintegreerde code generatie tool, code automatisch voorzien van commentaar, analyse van gebruikte coding standaard, etc.

Software modeling in Software Architect (ER/Studio)
Trefwoorden: UML, software architect, modeleren
IDE: Embarcadero ER/Studio Software Architect
Omschrijving
Binnen deze opdracht zal je een onderzoek doen naar de mogelijkheden van software design d.m.v. Embarcadero's Software Architect (onderdeel van ER/Studio). Hoe kunnen we een software ontwerp gestructureerd opzetten doormiddel van het toepassen van "Software Architect". Je ontwerpt een kleine software toepassing aan de hand waarvan je de verschillende onderdelen van de tool kan toepassen. De nadruk ligt op het ontwerp en de verschillende mogelijkheden om een probleem te beschrijven in onder andere UML.

Onderzoek / Implementatie veilig en goed geïntegreerde validatie (LDAP)
Taal: C++
IDE: Embarcadero C++ builder (RAD-Studio), FreeBSD
Omschrijving
Vandaag de dag is een Active Directory c.q. LDAP server niet meer weg te denken uit de
bedrijfsnetwerken maar hoe werkt het nou precies? Kunnen we alleen de authenticatie procedure
benutten en moet elke applicatie nog steeds gebruikers beheer implementeren of is dit nou juist
wat we aan een AD / LDAP over kunnen laten. Binnen deze stage zal er een antwoord gevonden
moeten worden op de volgende vragen:
 • Hoe definieer ik gebruikers binnen een applicatie
 • Hoe maak ik onderscheid in gebruikers groepen
 • Hoe communiceer ik met een AD / LDAP
 • Wat zijn beperkingen
 • Wat zijn verschillen tussen Microsoft AD en LDAP
 • hoe adviseert Microsoft (AD)
Bezigheden
 • Onderzoek naar voordelen van een AD / LDAP.
 • Onderzoek naar verschillen Microsoft AD en LDAP
 • Ontwerp / implementatie van een AD / LDAP klasse
 • Ontwerp / implementatie test applicatie t.b.v. gebruikers beheer d.m.v. AD / LDAP

Kijk en vergelijk website uitvoer
Taal: PHP, C++, C#
IDE: Zend Studio, Embarcadero C++ builder (RAD-Studio), Visual Studio
Omschrijving
Het is al jaren bekend dat de verschillende browsers een verschillende uitvoer kunnen produceren doordat standaarden niet volledig of verschillend geïmplementeerd zijn. Dit heeft als gevolg dat het cross browser testen een vrij intensief traject kan zijn. Binnen deze stage is het doel om een aantal van de meest gebruikte browser engines te integreren om op deze wijze makkelijker cross browser te kunnen testen. Gedacht moet worden aan:
 • Onderzoek naar de verschillende browser engines.
 • Onderzoek naar het verloop in browser engine versie.
 • Ontwerpen / implementeren van een applicatie
  • Integreer een aantal (minimaal 3) browser engines.
  • Naast elkaar kunnen draaien van meerdere engines.
  • Inladen van een willekeurige website en uitvoer via de verschillende browser engines (en versies)
  • Resultaten vergelijken en waar mogelijk aangeven welk element het verschil uitmaakt.

Onderzoek naar cross platform authenticatie
Taal: C++, Java, Objective-C
IDE: Embarcadero C++ builder (RAD-Studio), Eclipse, X-code
Omschrijving
Steeds vaker maken applicaties (desktop / mobile) gebruik van web interfaces. Deze interfaces kunnen openbaar zijn voor het grote publiek of afgeschermd door een authenticatie protocol. Binnen deze opdracht wordt er onderzoek gedaan naar de beschikbare methodieken.
 • Onderzoek / in kaart brengen van authenticatie protocollen.
 • Vergelijkings matrix: voor- / nadelen, complexiteit, beschikbaarheid (ios / android / windows / linux )
 • Ontwerp, plan en implementeer een of meerdere authenticatie modules (windows  web)