Stroetenga Technologies

”Specialised in software based solutions for the European nuclear sector”.

Doelstelling

Stroetenga Technologies is een informatietechnologiebureau dat zich specialiseert in het ontwikkelen van software gebaseerde oplossingen voor de Europese nucleaire sector. Hierbij kan gedacht worden aan:
  • Webapplicaties voor ambtelijke dosimetrie diensten.
  • Big data analyse software voor kerncentrales.
  • Persoonsdosimetrie simulatie systemen.
  • Softwarematige uitleessystemen voor bestaande meetinstrumenten, welke gebruikt worden om radioactiviteit te meten.
Overtuiging


Door onze unieke samenstelling van kennis en kunde binnen deze sector, zijn wij in staat complexe vraagstukken voor bedrijven op te lossen. Daarbij streven we naar het leveren van kwalitatief hoge software gebaseerde oplossingen, die volgens de industriële standaarden gevalideerd zijn. We werken vanuit de overtuiging dat de kwaliteitsstandaarden behaald kunnen worden, zonder dat dit extra hoge kosten met zich meebrengt. Het is onze ambitie dat onze unieke aanpak leidt tot een nieuwe industrie standaard.

Werkwijze

Binnen de nucleaire sector spelen veiligheids- en kwaliteitsstandaarden een belangrijke rol. Door onze expertise op het gebied van informatietechnologie en de liefde voor wiskunde en natuurkunde, kunnen wij bedrijven ondersteunen bij het oplossen van ingewikkelde vraagstukken, waarbij we rekening houden met deze standaarden. In veel gevallen betreft het kwesties waarvoor nog geen andere oplossingen beschikbaar zijn. Door onze jarenlange ervaring en specialisme, kunnen we bedrijven adviseren en oplossingen ontwikkelen waarmee wij uniek zijn in de sector.

Methodiek

Hierbij werken we volgens de Lean Six Sigma methodiek. Dit stelt ons in staat om snel software gebaseerde oplossingen te leveren, die daadwerkelijk waarde toevoegen voor de klant. Door middel van deze methodiek kunnen we ook adequaat anticiperen op de continue innoverende markt. Hierdoor is het mogelijk om snel in te spelen op de veranderende markt en nieuwe technologische ontwikkelingen. Daarnaast zijn we continue bezig met het verbeteren van onze bedrijfsprocessen.

Software

Door een combinatie van de gekozen methodiek en onze kennis en kunde is Stroetenga Technologies in staat de software beter af te stellen op de wensen en voorkeuren van de klant. Daarbij houden we rekening met de werkomgeving waarin de klant zich bevindt. Stroetenga Technologies heeft een unieke positie in de markt, vanwege het feit dat de vraagstukken van de klant vanuit een software oogpunt worden opgepakt en uitgevoerd. Wanneer de oplossing hardware componenten nodig heeft, schakelen wij de expertise in van bedrijven wiens hardware zich in de markt bewezen heeft. Onze oplossing vormt het verlengstuk op de werkomgeving van de klant, waarbij we in acht nemen dat het zo goed mogelijk aansluit op de bestaande situatie.

Diensten

Onze dienstverlening bestaat uit het totale pakket van advies tot en met de oplevering en het onderhoud van de software gebaseerde oplossingen. Onderdelen die daarbij te pas komen zijn:
  • Het analyseren van het vraagstuk
  • Het adviseren van de klant over de oplossing
  • De ontwikkeling van de software gebaseerde oplossing
  • Het testen van het op te leveren product
  • De oplevering en implementatie van het product
  • Het onderhoud van de software gebaseerde oplossing

Wilt u meer weten?


Neemt u gerust contact op!


Ludo Stroetenga